برچسب: سلامت
همایش ملی گیاهان دارویی
جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
::

همایش ملی گیاهان دارویی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شاهرود -

۰۰ محورهای همایش: -تحقیقات گیاهان دارویی : فیزیولوژی تنش های زیستی و غیر زیستی تنظیم کننده های رشد و… – تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی -گیاهان دارویی ،دانش بومی و سلامت جامعه -فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی -فن اوری و فراوری گیاهان دارویی -مدیریت افات و بیماریهای گیاهان دارویی -گیاهان دارویی و مدیریت پایدار…..