برچسب: صرف و نحو
دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
:: The Second International Conference on Current Issues of Literature, Translation and Teaching and Learning of Languages

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اهواز - دانشگاه

۰۰ با توجه به اهمیت به اشتراک گذاشتن یافته های علمی مختلف، کنفرانس به محور خاصی محدود نمی شود و شامل مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها و گویش ها هم به صورت محض و هم میان رشته ای می باشد. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان دعوت می گردد تا…..

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
:: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

دومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اهواز - دانشگاه

۰۰ از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان دعوت می گردد تا پژوهش های خود را به یکی از زبان های فارسی، انگلیسی یا عربی در ارتباط با محورهای ذیل ارائه نمایند. اگرچه محورهای کنفرانس به موارد پیشنهادی محدود نمی باشد: زبان ها و گویش ها (مسائل جاری زبانی مرتبط با فارسی، عربی، ترکی، کردی و…..