برچسب: صنعت نفت و گاز
آشنایی با نرم افزار های رایج در صنعت نفت و گاز
پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

آشنایی با نرم افزار های رایج در صنعت نفت و گاز

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تهران خیابان شریعتی، تقاطع طالقانی - پلاک 173

۰۰ امروزه با پیشرفت تکنولوژی در جوامع و به تبع تاثیر آن در صنایع مختلف شاهد عرض اندام نرم افزارهایی مقتدر در راستای تسریع و افزایش دقت محاسبات ، شبیه سازی و اخذ نتایج قابل قبول به منظور بهینه سازی و کاهش هزینه ها می باشیم . لذا از آنجایکه آشنایی و شناخت نرم افزارهای…..