برچسب: محیط زیست
اولین همایش بین المللی علوم دامی، کشاورزی و محیط زیست پایدار ایران
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
::

اولین همایش بین المللی علوم دامی، کشاورزی و محیط زیست پایدار ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

مشهد - مشهد

۰۰ ✅کشاورزی و توسعه پایدار ✅منابع طبیعی و توسعه پایدار ✅آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک ✅مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات ✅مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی ✅علوم صنایع غذایی ✅علوم دامی و دامپزشکی ✅علوم شیلات و آبزیان ✅تولیدات گیاهی و علوم باغبانی ✅علوم زراعت ✅علوم جنگل و مرتع ✅نانو تکنولوژی در…..

بانکداری و محیط زیست
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
:: Banking And The Environment

بانکداری و محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

۰۰ بانکداری و محیط زیست ۱-بانکداری سبز ۲-رویکردهای مالی و اقتصادی محیط زیست ۳-نقش تسهیلات بانکی درتوسعه اقتصاد سبز و بسترسازی اقتصاد مقاومتی ۴-نقش آموزشهای عالی و کاربردی جهت نیل به اهداف اقتصاد سبز و توسعه پایدار ۵-سایر موارد مرتبط با موضوع همایش

سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
::

سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اردبیل -

۰۰ مدیریت و مهندسی تالابها – اثرات خشک شدن تالاب ها – کارکرد اکولوژیکی تالابها – کارکرد اقتصادی تالابها – نقش تالابها در حذف آلاینده ها – اثرات اجتماعی تالابها – نقش تالابها در ترسیب کربن اتمسفری تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب – سیستم های نوین تصفیه فاضلاب – استفاده از لجن فاضلاب در…..

رویداد استارتاپ ویکند زیست محیطی
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
:: green Startup Weekend

رویداد استارتاپ ویکند زیست محیطی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

قزوین - دانشگاه بين المللی امام خمينی(ره)

۰۰ ایده‌پردازی زیست‌محیطی کسب و کار سبز در حوزه های ارتباط محیط زیست و کارآفرینی راه‌اندازی یک کسب و کار سبز و سایر موارد مرتبط

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵
:: International Conference on Agriculture, Environment and Natural Resources in the Third Millennium

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

[کنفرانس،همایش، سمینار]

رشت -

۰۰ – کشاورزی: مباحث نوین در کشاورزی مدیریت و اقتصاد در کشاورزی – بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی – فناوری اطلاعات در کشاورزی – ترویج و آموزش در کشاورزی – فرآورده های طبیعی در کشاورزی – تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین – آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک – هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی…..

دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
::

دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اردبیل -

۰۰ مدیریت و مهندسی تالابها – اثرات خشک شدن تالاب ها – کارکرد اکولوژیکی تالابها – کارکرد اقتصادی تالابها – نقش تالابها در حذف آلاینده ها – اثرات اجتماعی تالابها – نقش تالابها در ترسیب کربن اتمسفری تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب – سیستم های نوین تصفیه فاضلاب – استفاده از لجن فاضلاب در…..

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
::

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ الف- محیط زیست: حوزه محیط زیست انسانی: ۱. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست ۲. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست ۳. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین ۴. آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی ۵. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست ۶. مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ۷. مدیریت پسماند و بازیافت ۸……

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی و محیط زیست
جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
:: International Conference on Research in Agricultural Science and Environment

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی و محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی

۰۰ محورهای محیط زیست: – برنامه ریزی ومحیط زیست – حفاظت ومحیط زیست – مدیریت ومحیط زیست – حمایت ومحیط زیست – ارزیابی ومحیط زیست – انرژی ومحیط زیست – کشاورزی ومحیط زیست – آلودگی ها ومحیط زیست – نانو ومحیط زیست – پساب ومحیط زیست – پسماند ومحیط زیست – تنوع زیستی ومحیط زیست…..

همایش مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
:: Dust Dome & Air Pollution

همایش مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ محورهای ریزگرد (هواویز) گروه محیط زیست -تغییرات اقلیمی و ریزگردها -آنالیز فیزیکی و شیمیایی ریزگردها -پهنه‌بندی ریزگردها -برآورد نرخ انتشار گرد و غبار از سطح -نقش تالابها و دریاچه‌ها در ایجاد و کنترل ریزگردها -بادبردگی ذرات -منشأ‌یابی و سهم‌بندی منابع انتشار ریزگردها -اندازه‌گیری و پایش ریزگردها -کاربرد سنجش از راه دور در مطالعه ریزگردها…..