برچسب: محیط زیست
همایش دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳
::

همایش دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

[کنفرانس،همایش، سمینار]

بندرعباس - جهاد دانشگاهی

۰۰ بخش آمایش منابع آب بخش کشاورزی و منابع اب بخش محیط زیست دریایی بخش حفاظت منابع آب بخش اقتصادی و اجتماعی مدیریت منابع آب بخش نمک زدایی و شیرین سازی آب دریا

دومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
::

دومین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

۰۰ برنامه ریزی ومحیط زیست حفاظت ومحیط زیست مدیریت ومحیط زیست حمایت ومحیط زیست ارزیابی ومحیط زیست انرژی ومحیط زیست کشاورزی ومحیط زیست آلودگی ها ومحیط زیست نانو ومحیط زیست پساب ومحیط زیست پسماند ومحیط زیست تنوع زیستی ومحیط زیست دریاها ومحیط زیست تالاب ها ومحیط زیست حقوق ومحیط زیست مدیریت محیط زیست اسلام ومحیط…..

اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی درایران
یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳
:: -

اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی درایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

همدان - دانشکده شهید مفتح

۰۰ ارزیابی توان و آمایش سرزمین ارزیابی راهبردی محیط زیست ارزیابی محیط زیست، قوانین و سیاست ها ارزیابی محیط زیست، اقتصاد محیط زیست ارزیابی و پایش آلودگی های محیط زیستی ارزیابی زیستگاه ها وحفاظت از تنوع زیستی ارزیابی محیط زیست و شاخص های پایداری ارزیابی، آموزش و مدیریت محیط زیست ارزیابی و روش های بهینه…..

رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاءدر حوادث
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳
::

رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت پیشگیری و اطفاءدر حوادث

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های هتل المپیک

+۲-۱ بررسی الگوهای رفتاری انواع حریق در حوادث مختلف نظیر : حریقهای شهری،صنعتی،حریقهای حوزه نفت،گاز و پتروشیمی حریقهای شمیایی،الکتریکی و حریقهای ناشی از انفجار شناخت عوامل موثر د رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی تدوین الزامات مدیریت بحران بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث

نخستین همایش ملی عمران، محیط زیست و توسعه پایدار
پنجشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۳
:: The First Conference on Civil, Environmental and Sustainable Development

نخستین همایش ملی عمران، محیط زیست و توسعه پایدار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان - هتل آسمان

۰۰ اندرکنش آب و سازه سازه های هیدرولیکی و انتقال آب آبهای زیر زمینی و محیط زیست هیدرولیک محیطهای متخلخل انتقال آلودگی در آبهای زیر زمینی هیدرولیک زیست محیطی، ضوابط و استانداردهای ملی صنعت آب تجهیزات اندازه گیری در هیدرولیک مهندسی رودخانه هیدرولیک دریا و سواحل هیدرولیک محاسباتی و هیدروانفورماتیک فناوری های نوین و جداسازی…..

دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳
:: The Second Regional Conference on Climate Change and Global Warming

دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

[کنفرانس،همایش، سمینار]

زنجان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

۰۰ موضوعات نوین در دانش اقلیم و تغییر اقلیم، اقلیم های دیرینه، مدل سازی و پیش نگری اقلیم، دانش و فن آوری انرژی های تجدید پذیر و توسعه پاک، سازگاری و کاهش خطر در مقابل تغییر اقلیم و نقش آلاینده های انسان پایه در تغییر اقلیم

کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
:: The Iranian National eConference on Environment and Energy(INCEE2014)

کنفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز - کنفرانس به صورت مجازی برگزار می گردد

۰۰ ← محیط زیست انسانی ← محیط زیست طبیعی ← محیط زیست و صنعت ← محیط زیست و اقتصاد ← سیاست گذاری و مدیریت انرژی ← محیط زیست و انرژی ← فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی ← انرژی های تجدید پذیر ← انرژی های تجدید ناپذیر

همایش انسان، آب، زمین
پنجشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۳
:: Water, Human, Earth

همایش انسان، آب، زمین

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان -

۰۰ آب، زنده رود، زندگی ( محور ویژه) آب و سیاست آب و اقتصاد آب و فرهنگ آب و جمعیت آب و تکنولوژی آب و امنیت آب و اقلیم آب و چشم انداز زمین آب و آینده آب و گردشگری آب و محیط زیست آب و مدیریت آب و بحرانهای محیطی آب و کشاورزی آب…..

همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
:: National Conference on Sustainable Ecosystem & Development

همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اراک - هتل امیر کبیر

۰۰ محور اقتصادی محور اجتماعی محور محیط زیست (ویژه)