برچسب: معماری و شهرسازی
آینده طراحی شهری و معماری در ایران
دوشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
:: Urban design and Architecture Ahead

آینده طراحی شهری و معماری در ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه تهران - پردیس هنرهای زیبا

۰۰ معماری و طراحی شهری : ایده و عمل پارادایم های رایج طراحی شهری و معماری طرح های شهری و ساختمان های عملکردی نگاه به آینده: معماری و طراحی شهری در فرایند جهانی شدن

دوره تخصصی توسعه پایدار شهری
چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
:: Urban Sustainable Developement Workshop

دوره تخصصی توسعه پایدار شهری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن اجتماعات كتابخانه ملی

۰۰ توسعه پایدار شهری ؛ مفاهیم و رویکردها توسعه پایدار شهری ؛ معیارها و الگوها توسعه پایدار شهری ؛ مشارکت توسعه پایدار شهری ؛ بهترین عملکردها و تجارب جهانی

نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
::

نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سایر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

۰۰ • توانمندسازی اقتصادی – اجتماعی شهر • قابلیتها و توان های طبیعی شهر • معماری و شهرسازی ایرانی • فرهنگ و مشارکت شهروندی • ایمنی و امنیت شهری • حکمروایی شهری • مدیریت شهری

اولین همایش معماری دست کند
جمعه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
:: The First Troglodytic Architecture Conference

اولین همایش معماری دست کند

[کنفرانس،همایش، سمینار]

کرمان -

۰۰ دیدگاه ها، تعاریف و اصطلاحات ریخت شناسی و انواع گونه های معماری دستکند و نوع کاربرد باورها، اعتقادات و فرهنگ شفاهی در معماری دستکند مجموعه های دستکند زیبایی شناسی در معماری دستکند بررسی سازمان فضایی بررسی سیر تحول معماری دستکند در تاریخ معماری و شهرسازی ایران شیوه های مستندسازی، آسیب شناسی و طراحی در…..

همایش ملی سلطانیه
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱
::

همایش ملی سلطانیه

[کنفرانس،همایش، سمینار]

زنجان - دانشگاه پیام نور سلطانیه

۰۰ ۱- ظرفیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی سلطانیه و راهکارهای ارزش آفرینی ۲- ارزشهای پایدار هنر و معماری سلطانیه ۳- توسعه پایدار و بررسی عوامل ذی نفع و ذی نفوذ ۴- راهبردهای مداخلات محیطی، موانع و الزامات

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
::

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تالار وزارت کشور

۰۰ •آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن •آسیب‌پذیری و بهسازی شریان‌های حیاتی •آموزش و فرهنگ‌سازی •اجزای غیر سازه‌ای •ارتباطات و فناوری اطلاعات •ارزیابی خطر و خطر‌پذیری •استاندارد‌ها •آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها •اماکن فرهنگی- تاریخی و مذهبی •امداد و نجات •امنیت و انتظامات •بافت‌های فرسوده •برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای •تجربیات بین‌المللی •سیستم‌های هوشمند و هشدار سریع •صنعت بیمه…..

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
:: National conference on Archeology And Architecture of Dezful Hydraulic structures

همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

[کنفرانس،همایش، سمینار]

دزفول - سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی

۰۰ محورهای اصلی همایش الف) پل باستانی دزفول، آسیابها قنوات و بندها : ۱- مطالعات جغرافیای تاریخی از منظر جهانگردان و سفرنامه نویسان. ۲- نقش منابع آب در شکل گیری تمدن ها، تعاملات اقتصادی و اجتماعی. ۳- جایگاه زیباشناختی و هنری. ۴- ساختار معماری و ریخت شناسی کالبدی. ۵- آسیب شناسی و راهکارهای احیاء و…..

دومین همایش ملی معماری پایدار
یکشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۰
:: the 2nd national conference on sustainable architecture

دومین همایش ملی معماری پایدار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

همدان - دانشگاه آزاد اسلامی همدان

۰۰ ضرورت توجه به معماری پایدار و ارائه مبانی نظری و شاخصهای آن ۲- ساختـــمان ، عنصر هماهنگ در بستر محیط زیست و عضـو همخوان با اکولوژی ۳- مصالح و فرآورده های ساختمانی و جایگاه آن در معماری پایدار ۴- فناوری ساخت و مدیریت بهینه سازی اقتصادی در راستای معماری پایدار ۵- برنامه ریزی انرژی…..

اولین همایش فناوری های نوین راه و ساختمان
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰
:: 1st Conference on New Road & Construction

اولین همایش فناوری های نوین راه و ساختمان

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان - اطاق بازرگاني اصفهان

۰۰ ۱ – تبیین نقش و ارائه سطح دانش فن‎آوری‎های نوین راه و ساختمان استان اصفهان و کشور جهت بهره‎مندی جامع‎های نیازمند . ۲ – تبادل اندیشه و اشتراک دانش با هدف گسترش فضای تجاری سازی ایده‎ها . ۳ – بالفعل نمودن یافته‎ها و دستاوردهای جدید راه و ساختمان و حمایت از تولیدکنندگان در مجامع…..

کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۰
:: national conferences of sustainable development & urban construction

کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان -

۰۰ مدیریت و توسعه پایدار شهری طراحی شهری و معماری پایدار مهندسی عمران و توسعه پایدار زیر ساخت ها و شریان های شهری