برچسب: منابع انسانی
پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
:: 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

[کنفرانس،همایش، سمینار]

کرمان -

۰۰ ۱ آبخیزداری و استحصال آب ۲ آبخوانداری و تغذیه مصنوعی ۳ سیستم های سطوح آبگیر باران ۴ پرده آب بند و سدهای زیرزمینی ۵ مدیریت منابع آب و خاک ۶ فرسایش آبی (فرآیندها، اندازه گیری ها و مدل ها) ۷ آبیاری و زهکشی ۸ هیدرولوژی، هیدرولیک و ساختمان های انتقال آب ۹ کاربرد کامپیوتر…..

همایش ملی ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایران امروز
چهارشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۰
:: national conference of status assessment of humanities science in iran

همایش ملی ارزیابی جایگاه علوم انسانی در ایران امروز

[کنفرانس،همایش، سمینار]

کاشان - دانشکده علوم انسانی

۰۰ حوزه روش شناسی و تحولات آن در علوم انسانی نقد و بررسی آموزش های دانشگاهی در علوم انسانی معرفت شناسی و فلسفه در علوم انسانی چالش های بومی سازی و نظریه پردازی در علوم انسانی

دومین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات با رویکرد کاربردی
دوشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۰
::

دومین کنفرانس مدیریت تولید و عملیات با رویکرد کاربردی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های هتل المپیک

۰۰ مدیریت ضایعات مدیریت منابع انسانی تولید ناب بررسی تاثیر مهندسی بر اجرای پروژه ها راهبردها و راهکارهای مدیریتی و تاثیر آن در فراز و فرودهای سازمان مدیریت رفتار انسانی در مسیر و ارتقا و افزایش تولید مدیریت نگهداری و تعمیرات

کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی
شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۰
::

کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

بندرعباس - کیش

۰۰ الف) تعاونی ها و توسعه اجتماعی عناوین: ۱- نقش تعاونیها در تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی ۲- تعاونیها به عنوان نهاد مدنی و نقش آنها در توسعه اجتماعی ۳- عوامل مشارکت خود انگیخته افراد در قالب تعاونیها ۴- تعاونیها، دولت و توسعه اجتماعی ۵- تحلیل رابطه و کاربرد مفاهیم اساسی علوم اجتماعی و جامعه…..

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
::

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

زنجان - شرکت آب منطقه ای زنجان

۰۰ مدیریت پژوهش در بخش آب برنامه‌ریزی و مدیریت به هم پیوسته منابع آب ساختار نهادی و حکمرانی آب (Water Governance) مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی و سطحی آب و محیط زیست امنیت آب و غذا (Water and Food Security) منابع آب‌های غیر متعارف