برچسب: منابع طبیعی
اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
:: First international conference on Applied Research in Agriculture, Natural Resources and Environment

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

همدان - همدان - مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

+۲-۲ کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت، اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک هواشناسی و اقلیم شناسی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بیوتکنولوژی کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی و فضای سبز علوم دام…..

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
:: -

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تهران

۰۰ محورهای همایش مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) شناسایی و مبارزه با علفهای هرز تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک پدافند غیرعامل و امنیت زیستی محیط زیست و آمایش سرزمین…..

چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
:: -

چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تهران

۰۰ الف: کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک هواشناسی و اقلیم شناسی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) بیوتکنولوژی کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی علوم دام و…..

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
::

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تهران

۰۰ الف: یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی و فضای سبز…..

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶
:: International Conference on Agriculture, Environment and Natural Resources in the third millennium

کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

[کنفرانس،همایش، سمینار]

رشت - رشت

۰۰ – کشاورزی: مباحث نوین در کشاورزی – مدیریت و اقتصاد در کشاورزی – بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی – فناوری اطلاعات در کشاورزی – ترویج و آموزش در کشاورزی – فرآورده های طبیعی در کشاورزی – تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین – آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک – هواشناسی و بیوتکنولوژی…..

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
::

اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شهرکرد -

۰۰ – جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی – مرتعداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی – آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی – شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی – محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی محورهای ویژه: – تغییر اقلیم و چالش های تأمین منابع آبی در زاگرس…..

اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب
سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵
::

اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ -ارزش­ گذاری اقتصادی در نظام تخصیص منابع آب (آب­های غیر متعارف ،آب مجازی و بازار آب) -مدیریت عرضه ، تقاضا و الزامات اقتصادی در مدیریت منابع آب – فرصت­ها و ضرورت­های سرمایه ­گذاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی در طرح­های آب – فاضلاب و نوآوری های مالی – الزامات اقتصادی در تعیین مدل­های…..

همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵
::

همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

۰۰ -هیدروبیولوژی (لیمنولوژی و اقیانوس شناسی) -فیزیولوژی و تغذیه آبزیان -تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی، میگو و …) -پرورش لارو -ژنتیک، اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی و نانوزیست فناوری آبزیان -ماهی شناسی و اکوفیزیولوژی -بهداشت و بیماری­ های آبزیان و اکوتاکسیکولوژی -آبزی پروری ارگانیک -بازسازی ذخایر آبزیان -اکولوژی، بیولوژی و تنوع زیستی -آبزی­ پروری و محیط زیست…..

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۵
::

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

[کنفرانس،همایش، سمینار]

سنندج - جهاد دانشگاهی

۰۰ ۱-هیدرولوژی و مدیریت جامع و پایدار منابع آب ‌نقش هیدرولوژی در سیاستگذاری و برنامه ریزی و تخصیص منابع آب مدیریت جامع منابع آب‌ توسعه پایدار منابع آب مدیریت ریسک خشکسالی و تخصیص منابع آب در شرایط کمبود آب سازگاری با تغییر اقلیم ۲-هیدروکلیماتولوژی تغییر اقلیم خشکسالی/ترسالی (نوسانات اقلیمی) هیدرومتئولوژی و مدلسازی بارش – رواناب…..