برچسب: همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
:: 1 national conference on technology in applied engineering

اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران غرب

۰۰ مهندسی کامپیوتر،هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات مهندسی برق،قدرت-مخابرات،الکترونیک-کنترل مهندسی مکانیک، تاسیسات،طراحی و ساخت،نانو مواد مهندسی عمران،محیط زیست،ساخت و اجرا مهندسی صنایع و طراحی صنعتی مهندسی معماری و شهرسازی