برچسب: کشاورزی
کارگاه آموزشی طبقه­ بندی رستنی­ ها و رویشگاه­ ها
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
::

کارگاه آموزشی طبقه­ بندی رستنی­ ها و رویشگاه­ ها

[دوره آموزشی]

سایر - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان - صومعه سرا

۰۰ اهداف و روشها در علوم رستنی ها طرح ریزی مطالعه در علوم رستنی ها طبقه بندی رویشگاهها روش برون بلانکه به عنوان آنالیز کلاسیک جوامع گیاهی، گونه های گیاهی به عنوان شاخص های شرایط محیطی آنالیز داده های چندمتغیره (آنالیزخوشه ای و رسته بندی)